Koren

Young Voices bestaat uit de volgende koren:
Kinderkoor 1: 6 t/m 9 jaar
Kinderkoor 2: 10 t/m 14 jaar
Jeugdkoor: 14 jaar en ouder
Projectkoor

KINDERKOOR 1
Kinderkoor 1 is voor kinderen van 6-9 jaar. In kinderkoor 1 leren de kinderen spelenderwijs hoe ze hun stem goed kunnen gebruiken. Aan de hand van spelletjes en repertoire maken ze kennis met het notenschrift. Er wordt een begin gemaakt met meerstemmigheid door middel van eenvoudige canons. Door het zingen van allerlei verschillende liedjes leren de kinderen om goed samen te zingen en ervaren ze het plezier van het samen zingen in een koor.

Leeftijd: 6 t/m 9 jaar
Repetities: Elke dinsdag van 15:30-16:45 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs

KINDERKOOR 2
Kinderkoor 2 is voor kinderen van 10-14 jaar. Voor kinderkoor 2 komt er wat meer en moeilijker repertoire op het programma te staan. Er wordt een begin gemaakt met eenvoudige meerstemmigheid en canons. Naast Nederlandse liederen worden er ook stukken gezongen in vreemde talen.
De theorie en solfège worden verder ontwikkeld en wordt wat moeilijker, de stemvorming neemt een belangrijkere plaats in. Af en toe is er gelegenheid voor de kinderen om ook solistisch te zingen.
Er wordt vaker meerstemmig gezongen en de meerstemmigheid wordt wat complexer. Bij een beperkt aantal projecten wordt samengewerkt met het jeugdkoor, waarmee de doorstroming naar het jeugdkoor wordt voorbereid.

Leeftijd: 10 t/m 14 jaar
Repetities: Elke dinsdag van 16:15-17:30 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs

JEUGDKOOR
Het jeugdkoor Young Voices wordt gevormd door enthousiaste meiden en jongens in de leeftijd van 14 jaar en ouder.
Het repertoire van het jeugdkoor is overwegend klassiek en bestaat uit één- en meerstemmige composities, zowel a capella als met begeleiding. Om bij het jeugdkoor te kunnen zingen moet je beschikken over een goed ontwikkelde stem, voldoende muzikale ontwikkelingsmogelijkheden en bovendien zeer gemotiveerd zijn.
Door de Young Voices wordt naast de eigen concerten aan diverse grote projecten meegedaan.

Leeftijd: 14/15 jaar en ouder
Repetities: Elke dinsdag van 19:15-21.15 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 te Berkel en Rodenrijs

PROJECTKOOR
Er is al een aantal jaar een plan om voor ouders van leden en oud-leden een koor te creëren. We hebben er nu voor gekozen om een projectkoor op te starten per 4 oktober 2022. Er zal ongeveer 15 keer gerepeteerd worden en we sluiten het af met een concert in februari.
We gaan beroemde werken uit de koorgeschiedenis zingen, zoals het bekende Hallelujah-koor uit de Messiah van Händel en stukken van o.a. Mozart en Beethoven. Maar ook koren uit de opera- en musicalwereld komen aan bod, zoals uit Carmen, Nabucco en Les Misérables.

Leeftijd: Iedereen is welkom!
Repetities: Elke dinsdag (15x) van 20:30-22:00/22:15
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs
Kosten: Ongeveer 4/5 euro per persoon per keer.

Aanmelden kan door te mailen naar: secretaris@youngvoices.eu, of vul het contactformulier in op de contactpagina.