Corona Update!

Beste Young Voices leden en ouders,

Het Corona virus ontwricht het dagelijks leven op onze hele planeet en het laat ook ons niet onberoerd. Uiteraard volgen ook wij de instructies als gegeven door onze overheid om het verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Het bestuur heeft zich daarom beraden over hoe we de komende tijd het koorleven in stand kunnen houden binnen de beperkingen die zijn opgelegd om onze gezondheid en die van anderen niet te schaden. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws hierover.

Vanaf 8 september 2020 zullen zowel KK1, KK2 en Jeugdkoor weer gaan repeteren op onze gebruikelijke tijden en locatie, De Ark.
 
We houden ons aan de basisregels dus:
  • Kinderen met milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis, helaas nog even niet zingen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Handen wassen en geen handen schudden.
Specifieke regels voor Young Voices KK1 en KK2 repetitie:
  • We verwachten ongeveer 11 kinderen.
  • Kinderen worden buiten de locatie afgezet door de ouders.
  • Kinderen kunnen zelf naar binnen lopen.
  • Jas uit in de hal en dan eerst naar het toilet om de handen te wassen, 20 sec met zeep, er staat een papieren rol om handen drogen.
  • We zingen in een grote ruimte en Carla zal zorgen dat er geventileerd wordt.
  • 1.5m afstand is t/m 12 jaar niet nodig volgens de overheidsregels. We zetten de stoelen wel een beetje ruim neer zodat we niet op elkaars lip zitten.
  • Kinderen kunnen na afloop weer naar buiten om te worden opgehaald.

Groeten,
Het bestuur