Bestuur

Het koor is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester!!

Vacature penningmeester 

Functie omschrijving penningmeester:

Geeft opdracht om de contributie te incasseren
Bijwonen van bestuursvergaderingen en ALV.
Stelt jaarlijks de contributie vast
Houdt in de administratie de ontvangen contributie bij
Fiatteert facturen en declaraties voor betaling en verzorgt de codering
Verzorgt alle betalingen
Verzorgt de boekhouding
Verzorgt kwartaalaangifte BTW
Stelt de jaarrekening en financieel jaarverslag op voor vaststelling door het bestuur
Legt de door het bestuur vastgestelde jaarrekening en financieel jaarverslag voor aan de kascommissie ter beoordeling
Legt de jaarrekening en het financieel jaarverslag  voor aan de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring
Stelt de jaarbegroting op voor vaststelling door het bestuur en goedkeuring door de ALV
Vraagt subsidie aan bij de Gemeente
Heeft contacten met banken, gemeentelijke instellingen, subsidieverleners
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten in voorkomende gevallen

Voorzitter:
R.J. Heemskerk (Remmelt)
Planetenweg 47, 2651 JB Berkel en Rodenrijs
tel. (010) 5113218
e-mail: voorzitter@youngvoices.eu

Secretaris:
J. Timmerman – van Dam (Jeannette)
Leeuwerik 30, 2651 WT Berkel en Rodenrijs
tel. (010) 5118537
e-mail: secretaris@youngvoices.eu

Penningmeester:
W. Rodenburg (Wim)
Irislaan 68, 2651 PR Berkel en Rodenrijs
tel. (010) 5118595
e-mail: penningmeester@youngvoices.eu

Algemeen lid:
M. Tempelaars (Mark)
Berkel en Rodenrijs
e-mail: productie@youngvoices.eu

Algemeen lid:
E.M. Heemskerk (Eva)
Berkel en Rodenrijs
e-mail: promotie@youngvoices.eu

Algemeen lid:
C.L. Koevoets (Charlotte)
Bleiswijk
e-mail: promotie@youngvoices.eu