Koren

Young Voices bestaat uit de volgende koren:
Kinderkoor 1 : 6 t/m 9 jaar
Kinderkoor 2: 10 t/m 14 jaar
Jeugdkoor: 14 jaar en ouder

KINDERKOOR 1
Kinderkoor 1 is voor kinderen van 6-9 jaar. (Meer info volgt)

Leeftijd: 6 t/m 9 jaar
Repetities: Elke dinsdag van 15:30-16:45 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs

KINDERKOOR 2
Kinderkoor 2 is voor kinderen van 10-14 jaar. Voor kinderkoor 2 komt er wat meer en moeilijker repertoire op het programma te staan. Er wordt een begin gemaakt met eenvoudige meerstemmigheid en canons. Naast Nederlandse liederen worden er ook stukken gezongen in vreemde talen.
De theorie en solfège worden verder ontwikkeld en wordt wat moeilijker, de stemvorming neemt een belangrijkere plaats in. Af en toe is er gelegenheid voor de kinderen om ook solistisch te zingen.
Er wordt vaker meerstemmig gezongen en de meerstemmigheid wordt wat complexer. Bij een beperkt aantal projecten wordt samengewerkt met het jeugdkoor, waarmee de doorstroming naar het jeugdkoor wordt voorbereid.

Leeftijd: 10 t/m 14 jaar
Repetities: Elke dinsdag van 16:15-17:30 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 in Berkel en Rodenrijs

JEUGDKOOR
Het jeugdkoor Young Voices wordt gevormd door enthousiaste meiden en jongens in de leeftijd van 14 jaar en ouder.
Het repertoire van het jeugdkoor is overwegend klassiek en bestaat uit één- en meerstemmige composities, zowel a capella als met begeleiding. Om bij het jeugdkoor te kunnen zingen moet je beschikken over een goed ontwikkelde stem, voldoende muzikale ontwikkelingsmogelijkheden en bovendien zeer gemotiveerd zijn.
Door de Young Voices wordt aan diverse grote projecten meegedaan.

Leeftijd: 14/15 jaar en ouder
Repetities: Elke dinsdag van 19:15-21.15 uur
Locatie: Kerkgebouw De Ark, Oranjestraat 2 te Berkel en Rodenrijs